Trustpilot
top of page

Wanneer neemt VE-Tours.com een besluit over het doorgaan van een reis?
Uiterlijk twee weken vóór vertrek, maar doorgaans al eerder, laat VE-Tours u weten of de door u geboekte reis doorgang kan vinden. Indien het land van bestemming besluit om maatregelen te nemen waardoor afreizen niet mogelijk is kan VE-Tours.com besluiten de reis te annuleren binnen 2 weken van vertrek.

 

Hoe besluit VE-Tours.com of de door mij geboekte reis doorgang kan vinden?
Voor de uitvoering van onze groepsreizen staan wij in nauw contact met onze lokale partners. Bij het uitvoeren van onze reizen kijken wij ook naar de reisadviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zoals die zijn gepubliceerd op www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.

Bij een ‘groen’ of ‘geel’ reisadvies kan de reis in de regel doorgang vinden.

Bij een ‘oranje’ reisadvies voor de bestemming kan de reis alléén doorgang vinden indien dit advies op ‘oranje’ staat vanwege corona én het programma zonder grote beperkingen kan worden uitgevoerd. Indien wij de reis veilig en verantwoord kunnen uitvoeren, houden we ons aan de lokale regelgeving en tevens zo veel mogelijk aan de RIVM-richtlijnen.

Krijg ik bij annulering van de reis door VE-Tours.com een voucher of wordt het geld terugbetaald?
Wij geven geen vouchers uit. Indien VE-Tours uw reis moet annuleren vanwege Corona, krijgt u van ons binnen 14 dagen uw geld teruggestort op uw rekening. Verminderd met de aanbetalingskosten, deze zullen blijven staan voor een volgende boeking.

Ik wil zelf mijn geboekte reis annuleren. Wat nu?
Wanneer u zelf besluit uw reis te annuleren, gelden onze reguliere annuleringsvoorwaarden zoals vermeld onder artikel 4 van VE-Tours.com Algemene reis-en boekingsvoorwaarden (zie de pagina Disclaimer, tabblad VE-Tours Algemene reis-en boekingsvoorwaarden). Graag ontvangen we van u dan een schriftelijke annulering. Deze kunt u eenvoudig per e-mail sturen naar info@ve-tours.com Als u een annuleringsverzekering heeft afgesloten, zal uw verzekeringsmaatschappij bepalen of u de annuleringskosten vergoed krijgt.

Mijn reis gaat tot nader order door. Moet ik mijn aanbetaling of restantbetaling doen?
Ja, zolang een reis nog niet geannuleerd is, blijven de betalingsverplichtingen voor de reiziger van kracht. Dat betekent dat een aanbetaling of restantbetaling binnen de gestelde betaaltermijnen voldaan moet worden.

Welke maatregelen neemt VE-Tours.com om de reizen veilig en verantwoord uit te voeren?
Ons motto is veilig en verantwoord reizen. Aan de betreffende reizigers sturen we circa 1 maand vóór vertrek een eerste overzicht van de coronamaatregelen die we voor een specifieke reis hebben genomen. Bij de vertrekinformatie volgt een meer gedetailleerd overzicht daarvan. We informeren u daarbij over de belangrijkste regels die gelden op de plaats van bestemming, maar adviseren u op www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen, ook zelf het reisadvies voor uw bestemming goed door te lezen. Klik hier voor een overzicht van de basisprincipes die we hanteren op onze reizen.

Moet ik voor een groepsreis van VE-Tours.com zijn gevaccineerd?
De meeste bestemmingen vragen om een bewijs van vaccinatie of van herstel, ofwel om een negatieve uitslag van een antigeen- of PCR-test; soms gebeurt dit alleen bij binnenkomst op de bestemming, soms bijvoorbeeld ook bij museum- of restaurantbezoek. Sommige bestemmingen zijn alleen open voor  Volledig gevaccineerde incl. boosterprik en in enkele gevallen is het vaccinatiebewijs beperkt geldig. De vereisten en de maatregelen kunnen tussentijds door de lokale autoriteiten worden gewijzigd. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste documenten voorafgaand aan en tijdens de reis. Houdt u hiervoor het reisadvies in de gaten zoals dat is gepubliceerd op www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.
Is voor niet-gevaccineerde een antigeen- of PCR-test niet verplicht bij binnenkomst op de bestemming, geven wij niet-gevaccineerde het dringend advies desalniettemin in de 48 uur voor vertrek een antigeen- of PCR-test te doen. 

Ve-Tours.com kan niet aansprakelijk gesteld worden op welke wijze dan ook als klant de reis dient af te breken i.v.m. het ontbreken van de juiste documenten of vaccinatie eisen die worden gesteld door het land van bestemming. Kosten die hieruit voortvloeien zijn voor eigen rekening van klant.

Waar moet ik rekening mee houden als het reisadvies voor mijn bestemming ‘oranje’ is of wordt?
We raden u aan om bij uw eigen reisverzekering te controleren welke voorwaarden worden gehanteerd indien het reisadvies bij vertrek reeds ‘oranje’ is ofwel tijdens de reis ‘oranje’ wordt.
In sommige gevallen adviseert of verplicht het Ministerie van Buitenlandse Zaken om na terugkeer uit een ‘oranje’ of ‘rode’ bestemming 10 dagen in thuisquarantaine te gaan; in voorkomende gevallen geldt dit vaak alleen voor niet-gevaccineerde.

Wat betekent het indien onverhoopt een van de medereizigers vermoedelijke Covid-19-symptomen vertoont?
Indien een reiziger tijdens een reis klachten krijgt als neusverkoudheid, niezen, keelpijn, benauwdheid, hoest of verhoging, dient hij/zij dit direct te melden bij de reisleiding. De reisleiding volgt vervolgens de procedures die de lokale autoriteiten hebben opgesteld. Denk hierbij aan isolatie en verwijzing naar testinstanties. Is de uitslag negatief, dan kunnen we de reis voortzetten. Is de uitslag positief, dan volgen we de lokale maatregelen en procedures. We raden u aan vooraf bij uw eigen reisverzekering te controleren welke voorwaarden gelden in dergelijke gevallen.

Wat gebeurt er als tijdens mijn reis de lokale overheid vanwege corona een (gedeeltelijke) Lock down of andere beperkende maatregelen instelt?
Afhankelijk van de omstandigheden zal VE-Tours.com het programma aanpassen dan wel de groep repatriëren. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat onze reizigers weer terugkomen in Nederland. U zult aan het einde van de reis een brief ontvangen van VE-tours dat u reis verlies heeft geleden welke u kunt inleveren bij uw reisverzekering. Deze zal uiteindelijk beoordelen of u recht heeft op een terug betaling.

bottom of page
Trustpilot